Điều khoản chung

Tổng quan

Website www.smartui.vn chuyên tư vấn xây dựng website đến Doanh Nghiệp/Người Dùng.

Mục đích của Công Ty: Công Ty mong muốn đem lại cho Doanh Nghiệp và Người Dùng một giải pháp hữu ích, nhanh chóng và tiện lợi để có thể dễ dàng xây dựng được một website hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng có thể đi vào sử dụng được. Thông qua Website này, Người Dùng được đáp ứng nhu cầu sử dụng tại bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào.

Nội dung trang web là tất cả các tài liệu giới thiệu về Công ty, cách hoạt động và một số dự án đã hoàn thành. Doanh Nghiệp và Người Dùng đồng ý rằng Nội dung trang web được bảo vệ bởi Luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại và/hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác.

Nếu Doanh Nghiệp và Người Dùng không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận, vui lòng không tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Website của Công Ty.

Diễn giải

“Smartui”, “Chúng tôi”, “Công Ty”: Là Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Số SmartUI

– “Bạn”, “Quý khách”, “Khách hàng”, “Người sử dụng”, “Doanh Nghiệp”, “Người Dùng”: Là người sử dụng website này.

– “Dịch vụ”: Là việc tư vấn, xây dựng Website / Hệ thống / Phần mềm / Ứng dụng Mobile.

Cam đoan – Đảm bảo – Cam kết

Bằng việc truy cập website, Quý khách cam kết rằng:

 • Tất cả thông tin Quý Khách cung cấp là chính xác và sẽ được cập nhật ngay cho Công Ty khi có sự thay đổi.
 • Quý Khách chỉ sử dụng website cho các dự định và mục đích hợp pháp
 • Quý Khách sẽ thông báo cho Công Ty ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép thông tin của Quý Khách hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.
 • Quý Khách sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho chính bản thân Quý Khách, Công Ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu là kết quả của việc Quý Khách vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này mà không phải do lỗi của Công Ty hoặc bên thứ ba.
 • Quý Khách cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều khoản sử dụng này.
 • Công ty TNHH Giải Pháp Số SmartUI cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều khoản sử dụng này trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ. Đồng thời, Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Về việc sử dụng thông tin

 • Công Ty sẽ không sử dụng thông tin của Quý Khách nếu không được phép.
 • Thông tin của Quý Khách sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với Quý Khách để thông báo các thông tin cập nhật của Công Ty như xác nhận xử lý sự cố hoặc tin nhắn di động.
 • Thông tin của Quý Khách sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài Công Ty, ngoại trừ yêu cầu cung cấp bởi pháp luật. Nếu Công Ty chia sẻ thông tin của Quý Khách cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan thì Công Ty cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin của Quý Khách như cách chúng tôi thực hiện.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT

 • Công Ty coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của Người Dùng.
 • Người Dùng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu hoặc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin sẽ được bảo mật trừ trường hợp buộc phải cung cấp theo yêu cầu của tòa án, (các) cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

QUY ĐỊNH CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, Công Ty có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của Người Dùng vĩnh viễn. Nếu Người Dùng không hài lòng với Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn hoặc cách thức vận hành thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng Website này.

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ SMARTUI

Địa chỉ: 69/4 Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 038 8821 369

Email: info@smartui.vn

Điều khoản dành cho Khách Hàng

Tư vấn xây dựng Website / Hệ thống / Phần mềm / Ứng dụng di động

Khách hàng được công ty tư vấn, hỗ trợ, lên kế hoạch sau đó xây dựng nên một Website / Hệ thống / Phần mềm hoặc Ứng dụng di động phù hợp với nhu cầu của Khách hàng. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt pháp lý, tính trung thực của các thông tin cung cấp cho Công ty.

TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Khách hàng chấp thuận và đồng ý cung cấp các thông tin (như Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email,…) hoặc liên kết với các tài khoản mạng xã hội nhằm mục đích sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống cho Khách hàng.

Khách hàng không trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp thông tin được Công ty trao đổi cho người khác, hoặc hỗ trợ bất kỳ người nào khác sử dụng thông tin được Công ty trao đổi với Khách hàng. Người Dùng đồng ý chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc người khác thu thập hoặc sử dụng thông tin được sử dụng trong quá trình trao đổi giữa Công ty với Khách hàng.

Khách hàng thông báo ngay cho Công Ty khi có bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc sử dụng trái phép thông tin của Khách hàng.

Công Ty có quyền từ chối bất cứ yêu cầu cung cấp Dịch Vụ nào và tùy thuộc vào chính sách của Công Ty tại từng thời điểm mà không chỉ định hoặc cung cấp bất kỳ lý do nào.

Người Dùng đồng ý rằng Công Ty có quyền trình chiếu các loại quảng cáo thương mại hoặc bất kỳ thông tin thương mại nào khác theo nhiều cách khác nhau sau khi kết thúc quá trình xây dựng hệ thống / Website / Ứng dụng.

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Khách hàng bằng việc sử dụng website smartui.vn cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều khoản sử dụng này trên Website smartui.vn.

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Số SmartUI cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều khoản sử dụng này trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ. Đồng thời, Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Cơ chế giải quyết Khiếu nại / Tranh chấp

Công ty có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng các vấn đề phát sinh khi sử dụng Dịch vụ.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng và Công ty vào chất lượng Dịch vụ và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về Dịch vụ thông qua email: info@smartui.vn hoặc số điện thoại hotline: 038 8821 369

Bước 2: Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Công ty sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ giải quyết các khiếu nại/ tranh chấp đó. Đối với Khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp các văn bản, giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang khiếu nại /tranh chấp.

Bước 3: Trường hợp mâu thuẫn nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty thì Công ty sẽ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật, Điều khoản và Dịch vụ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@smartui.vn hoặc gọi 038 8821 369

An toàn, đáng tin cậy dễ mở rộng

An toànAn toàn

Bạn luôn được cập nhật phiên bản mới nhất của web

Website luôn được cập nhật, dữ liệu của bạn sẽ được bảo mật tốt nhất.

Chính sách bảo mật

Tin cậyTin cậy

Dữ liệu luôn được sao lưu cẩn thận

Dữ liệu của bạn luôn được sao lưu cẩn thận đề phòng mất mát.

Xem dự án đã làm

Dễ mở rộngDễ mở rộng

Phát triển tính năng

Nếu bạn muốn phát triển tính năng mới. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi.

Cơ sở hạ tầng